30th May 2023

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

1. İşten Ayrılma Bildirimi: İşten ayrılmaya karar verdiyseniz veya işveren tarafından işten çıkarıldıysanız, bu durumu işverene yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İşverene yazılı olarak istifa dilekçesi veya işveren tarafından işten çıkarıldığınıza dair yazılı bir bildirim sunabilirsiniz.

2. Hizmet Belgesi Talebi: İşverenden çalıştığınız süreyi ve hizmetinizle ilgili diğer bilgileri içeren bir hizmet belgesi talep edin. Bu belge, kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılacaktır.

3. Kıdem Tazminatı Hesaplaması: Kıdem tazminatı miktarını hesaplamak için işçinin hizmet süresi, son brüt ücreti ve diğer faktörler dikkate alınır. İşçinin kıdem tazminatı miktarını doğru bir şekilde hesaplamak için işveren veya işçinin avukatıyla iletişime geçebilirsiniz.

4. İş Mahkemesine Başvuru: İşveren kıdem tazminatını ödememekte direniyorsa veya eksik ödeme yapıyorsa, iş mahkemesine başvurarak haklarınızı arayabilirsiniz. İş mahkemesi, tarafların iddialarını dinleyecek ve gerektiğinde kıdem tazminatının ödenmesini sağlayacaktır.

5. İşsizlik Sigortası Fonu (Türkiye'de): Türkiye'de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Kanunu değişikliğiyle kıdem tazminatı ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden yapılacaktır. İşverenler, her ay prime esas kazancın %2'sini İşsizlik Sigortası Fonu'na yatırmaktadır. Kıdem tazminatı ödemeleri bu fon üzerinden gerçekleştirilecektir. İşverenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda iş mahkemesine başvurarak haklarınızı arayabilirsiniz. Tanzimat hesaplama

6. Hukuki Danışmanlık: Kıdem tazminatı konusunda hukuki süreç karmaşık olabilir. Haklarınızı korumak için bir iş hukuku avukatından danışmanlık almanız faydalı olabilir. Avukat, size süreç hakkında yol gösterecek ve gerektiğinde sizin adınıza müzakereleri yürütebilir.